“ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДВЭЭР БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗРЫН АЛБАТАЙ ХАМТРАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

 Газрын тухай хууль, түүний хэрэгжилт ямар байгаа болон газартай холбоотой зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх зорилгоор “Газрын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт” сэдвээр Баянгол дүүргийн 3-р хорооны иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Тус хэлэлцүүлгээр Улсын байцаагч С.Болорцэцэг, Э.Балжинням нарын бүрэлдэхүүнтэй Газрын тухай болон холбогдох хуулиудийн зүйл заалт бүрээр тайлбарлан таниулах, иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа.