ОЛОН УЛСЫН ҮЗЭСГЭЛЭНД ОРОЛЦЛОО

Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн Хүнсний чанар аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Ч.Дэлгэрмаа Солонгос улсын Сөүл, Илсан хотуудад 2015 оны 05 дугаар сарын 12-ний өдрөөс 2015 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Сөүл-2015”олон улсын хоол хүнсний үйлдвэрлэл, худалдааны үзэсгэлэнд оролцлоо.