ЭМЧИЛГЭЭ, ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛАЛ, ЭМ БИОБЭЛДМЭЛИЙН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТААР УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛТГАЛТ ХИЙГДЛЭЭ.

НМХГ-ын дэд даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 28 ны өдөр баталсан 02-02/742 тоот удирдамжийн хүрээнд СХД- ийн Нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн төвүүдэд 12 дугаар сарын 30, 31- ний өдрүүдэд эмчилгээ, эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, эм биобэлдмэлийн чанарын хяналтын чиглэлүүдээр урьдчилан сэргийлэх хяналт шалтгалт хийгдлээ.