“ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ /RAIS/-ИЙН ХЭРЭГЛЭЭ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цацрагийн хяналтын мэдээллийн систем “RAIS”-ийн хэрэглээ сэдэвт сургалтыг МХЕГ, НМХГ-ын Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч нарт зохион байгууллаа.

Энэхүү сургалтын зорилго нь бүртгэлийн программын хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийн систем (RAIS 3.4 Web)-ийг танилцуулан, үйл ажиллагаандаа ашиглахад оршиж буй юм. Сургалтанд 9 улсын байцаагч хамрагдсан байна.