ЗАХИРГАА УДИРДЛАГА ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Г.СҮНЖИДМАА

ЧИГ ҮҮРЭГ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын өндөр мэдлэг, ур чадвар бүхий мэргэшсэн боловсон хүчнээр хангах, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, сонгон шалгаруулах, нөөц бүрдүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангуулах, сургах, мэргэшүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн бодлого, удирдлага, зохион байгуулалттайгаар хэрэгжүүлэх.

 

                                                                     ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

1 Г.Сүнжидмаа Хэлтсийн дарга 99244217
2 Н.Дэлгэртуяа Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 9905350
3 О.Болор-эрдэнэ Албан хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан 91091910
4 С.Уранчимэг Тайлан мэдээ, дотоод ажил хариуцсан ажилтан 90940005
5 Б.Мөнхтуяа Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 99039420
6  Ц.Нарантуяа Албан хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан 99912337
7 М.Батбаяр Шуурхай багийн ажилтан 99189256
8 Д.Уранцэцэг Архивын ажилтан 99053205
9 Э.Хүсэлбаатар Архивын ажилтан 95662504
10 Т.Өлзийт Албан хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан 88129907
11 С.Бүрэнжаргал Газрын даргын туслах 99301309
12 Д.Ганбат Шуурхай багийн ажилтан 99883091
13 Э.Эрдэнэжаргал Шуурхайбагийн ажилтан 99990183
14 Г.Ариунболд Шуурхай багийн ажилтан 95522040
15 Р.Тэмүүжин Мэдээлэл технологийн инженер 99097229
16 Ч.Отгонжаргал Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 96071918