ЗАХИРГАА УДИРДЛАГА ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Г.СҮНЖИДМАА

ЧИГ ҮҮРЭГ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын өндөр мэдлэг, ур чадвар бүхий мэргэшсэн боловсон хүчнээр хангах, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, сонгон шалгаруулах, нөөц бүрдүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангуулах, сургах, мэргэшүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн бодлого, удирдлага, зохион байгуулалттайгаар хэрэгжүүлэх.

 

ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

1 Г.Сүнжидмаа Хэлтсийн дарга 80860107
2 Н.Дэлгэртуяа Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 80860044
3 Ц.Давхарбаяр Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 80860089
4 А.Анхтуул Тайлан мэдээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 80860337
5 Т.Хулан Тайлан мэдээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 80860518
6 Б.Мөнхтуяа Тайлан мэдээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 80860519
7 Д.Батсуурь Мэдээлэл технологийн инженер 80860000
8 М.Батбаяр Мэдээлэл технологийн инженер 80860404
9 Д.Уранцэцэг Архивын ажилтан 80860517
10 Э.Хүсэлбаатар Архивын ажилтан 80860303
11 Т.Өлзийт Албан хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан 80860511
12 Ц.Энхзаяа Албан хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан 80860333
13 С.Бүрэнжаргал Газрын даргын туслах 80860033
14 Д.Ганбат Шуурхай багийн ажилтан 80860512
15 Г.Хуягбаатар Шуурхай багийн ажилтан 80860041
16 Р.Алтай Шуурхай багийнажилтан 80860042
17 Э.Эрдэнэжаргал Шуурхайбагийн ажилтан 80860043
18 Г.Ариунболд Шуурхай багийн ажилтан 80860512