ЗАХИРГАА УДИРДЛАГА ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Г.СҮНЖИДМАА

ЧИГ ҮҮРЭГ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын өндөр мэдлэг, ур чадвар бүхий мэргэшсэн боловсон хүчнээр хангах, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, сонгон шалгаруулах, нөөц бүрдүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангуулах, сургах, мэргэшүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн бодлого, удирдлага, зохион байгуулалттайгаар хэрэгжүүлэх.

 

                                                                     ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

 

Г.Сүнжидмаа Хэлтсийн дарга 99244217
Н.Дэлгэртуяа Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  99053503
О.Болор-Эрдэнэ Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  91091910 88011910
С.Уранчимэг Тайлан мэдээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн  90940005
Ч.Отгонжаргал Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 96071918
Э.Хүсэлбаатар Архивын ажилтан 95662504
Т.Намуунгоо Архивын ажилтан 91011156
  Албан хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан 88129907
Ц.Энхзаяа Албан хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан 99001899
С.Бүрэнжаргал Газрын даргын туслах 99301309
Р.Тэмүүжин Мэдээлэл технологийн инженер 99097229
Э.Анхбаяр Мэдээлэл технологийн инженер 91119379
Г.Ариунбаяр Шуурхай ажлын багийн ахлах ажилтан 99078321
Ц.Цэнгэлбаяр Шуурхай ажлын багийн ажилтан 88059975
Э.Эрдэнэжаргал Шуурхай ажлын багийн ажилтан 99990183
Г.Хуягбаатар Шуурхай ажлын багийн ажилтан 99007911