НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮНЭЛЭЛТ ДҮГНЭЛТ ӨГНӨ ҮҮ.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн зүгээс өгөх үнэлэмж, сэтгэл ханамжийн байдал, үр дүнг тодорхойлох зорилгоор явуулдаг судалгааг 2017 онд мөн явуулж байна. Та бүгдийн үнэтэй санал зөвлөгөө, үнэлэлт дүгнэлт биднийг ажлаа улам сайжруулж, төрийн үйлчилгээ хүнд сурталгүй, түргэн шуурхай, чанартай хүрэхэд нөлөөлөх болно.

ТА ДООРХ ЛИНКЭЭР ОРЖ  НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮНЭЛЭЛТ ДҮГНЭЛТ ӨГНӨ ҮҮ