Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас аж ахуйн нэгж, байгууллага иргэдэд олгох бичиг баримт

Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь:

Овог, нэр Албан тушаал Ажиллах цагийн хуваарь Холбоо барих утасны дугаар
Т. Өлзийт Албан хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан 08.30-17.30 77775000
Ц.Энхзаяа Албан хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан 08.30-17.30 77775000
Г.Ариунболд Шуурхай багийн ахлах ажилтан 7 хоног 24 цаг 70128012
Л.Ганбат Шуурхай багийн ажилтан 7 хоног 24 цаг 70128012
Г.Хуягбаатар Шуурхай багийн ажилтан 7 хоног 24 цаг 70128012
Э.Эрдэнэжаргал Шуурхай багийн ажилтан 7 хоног 24 цаг 70128012

 

  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагааны тайлан