ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРИННЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хориннэгдүгээр хуралдаан 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал:

2017 оны  жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогын дүнгийн тухай 

Хоёрдугаар асуудал:

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт баригдаж байгаа Барилга байгууламжид төлөвлөгөөт шалгалт, Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн тухай 

Хуралдаан 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 09:00 цагт эхлэв.

2017 оны  жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогын дүнгийн тухай СААХ-ийн нягтлан бодогч М.Ганганнавч танилцууллаа 

 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт баригдаж байгаа Барилга байгууламжид төлөвлөгөөт шалгалт, Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн тухай Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч У.Ёндон танилцууллаа 

 

 

 

 

                                                                     НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР