"/> 2020-03-16

ХОРИО ЦЭЭРИЙН ДЭГЛЭМ ЗӨРЧСӨН АВТО ЗАСВАРЫН ГАЗАРТ ТОРГУУЛИЙН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛЛАА

Нийслэлийн Засаг даргын А/333 тоот захирамжийн хүрээнд 2020 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр Чингэлтэй дүүргийн 10-р хорооны 503 тоотод

Read more

СҮМ ХИЙД, СПОРТ, СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗРУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 03 САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ ТҮР ЗОГСООСОН ХЭВЭЭР ҮРГЭЛЖИЛНЭ

✅Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/333 тоот захирамжийн дагуу 3 дугаар сарын 16-ны өдрийг хүртэл

Read more

УЛС ХООРОНДЫН ШУУДАН ИЛГЭЭМЖИЙН ГААЛИЙН ГАЗАРТ ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газарт ашиглаж

Read more