"/> January 2020

ХУДАЛДААНЫ ТӨВҮҮД ДЭЭР УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЛЭЭ

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газрын даргын баталсан 01/13 дугаартай Нийтийг хамарсан баяр ёслол, цаг үеийн шаардлагаар зохион байгуулж буй арга хэмжээнд

Read more

ГАЗРЫН ТЭЭВРЭЭР ТЭЭВЭРЛЭГДЭН ИРДЭГ АЧАА БУУЛГАДАГ 7 ЦЭГТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЛЭЭ

Улсын Ерөнхий байцаагчийн 2020 оны 01 сарын 27-ны өдрийн 01/01 тоот албан даалгавар, Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн газартай хамтран баталсан төлөвлөгөөний

Read more

МАЛ, АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХУДАЛДАА, ЭРХЛЭГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИД МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЖ БАЙНА

МХЕГ-ын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн баталсан “Нийтийг хамарсан баяр ёслол, цаг үеийн шаардлагаар зохион байгуулж буй

Read more

ГАРАЛ ҮҮСЭЛ НЬ ТОДОРХОЙГҮЙ МАЛ, АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХУДАЛДАН АВАХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2020 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Цагаан сар” нийтийг хамарсан баярын арга хэмжээтэй холбогдуулан мал, амьтны гаралтай

Read more

ДОТООД ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛЖ МӨРДӨЖ АЖИЛЛААГҮЙ ЗӨРЧИЛД ШИЙТГЭЛ НООГДУУЛЛАА

Иргэний ирүүлсэн гомдлын дагуу тус дүүргийн 6 дугаар хороонд байрлах Хөгжлийн хойг ХХК-ныYummy keto гуанзны үйл ажиллагаанд 2020 оны 01

Read more

“ГАХАЙ ШУВУУ ҮХРИЙН ФЕРМИЙН АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧДЭД” МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас гаргасан 2020 оны 01 сарын 27-ны өдрийн 02-02/324 дугаартай “Гахай шувуу үхрийн фермийн аж ахуй эрхлэгчдэд”,

Read more