СУРАГЧДЫН ҮДИЙН ЦАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА” СЭДЭВТ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын үдийн цай үйлчилгээний  нөхцөл, шаардлага” сэдэвт үзүүлэн таниулах сургалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 07 өдөр

Read more

АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСЭД ТҮҮХИЙ НҮҮРС ТҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОНО

Засгийн газрын “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоол, Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмын хэрэгжилтийн байдалд   байнгын хяналт

Read more

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ, ТАЙЛАГНАХАД АНХААРАХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол улсын Засгийн газрын 89 дугаар тогтоолоор батлагдсан Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг

Read more

АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСЭД ТҮҮХИЙ НҮҮРС ТҮЛЭХЫГ ХОРИГЛОНО

Засгийн газрын “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоол, Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмын хэрэгжилтийн байдалд байнгын хяналт

Read more