"/> 2019-11-06

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРУУД ДОТООД ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХГҮЙ БАЙНА

СБД дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Цагдаагийн хэлтсүүдтэй хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр байрлах өндөр барилга, нэг

Read more

АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСЭД ТҮҮХИЙ НҮҮРС ТҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОНО

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны Улаанбаатар хотод зөвшөөрснөөс бусад хэрэгцээнд Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай 62 дугаар тогтоол, Байгаль

Read more

УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН УСАНД ГЭДЭСНИЙ БҮЛГИЙН НЯН ИЛЭРСЭН ТУЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООЛОО

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/33 тоот Ундны усны чанар аюулгүй байдалд тандалт судалгаа, хяналт шинжилгээ хийх удирдамжийн дагуу ХУД-ийн 14 дүгээр

Read more