"/> 2019-10-07

ТАВАН ТОЛГОЙН АВТОТЭЭВРИЙН ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ ТОВЧООНД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/772 тоот захирмж, Нийслэийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2019 оын А/46-р тушаалын дагуу Хан-Уул дүүрэг

Read more