НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ БҮРЭН СУУТГААГҮЙ, ЗОХИХ САНД НЬ ТӨВЛӨРҮҮЛЭЭГҮЙ ЗӨРЧЛИЙГ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дэд даргын  2019 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн баталсан 01/231  дугаар бүхий удирдамжийн дагуу Хан-уул 

Read more

ИЛ ЗАДГАЙ ГАР ДЭЭРЭЭС ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА

Түргэн үйлчилгээний цэгийн худалдаа эрхлэгч нарт түргэн гэмтэж чанараа алддаг хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалахгүй байхыг анхааруулж, цэгүүд дээр “Зурагт анхааруулга” байршуулж

Read more

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 2019 оны 02-01/223 тоот “Барилгын материалын үйлдвэрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРАВ НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн ес дүгээр хуралдаан 2019 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын

Read more

БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙГАА ЗӨРЧЛИЙГ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/40 тоот  “2019 онд шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад урьдчилан

Read more

БЗДҮҮРЭГТ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН БЭЛТГЭЛ, ЭЛСЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

МХЕГ-ын даргын 2019 оны 01/54 дугаартай Хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл, элсэлтийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх удирдамжийн хүрээнд шинээр баригдах болон

Read more

СБДҮҮРЭГТ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГУУЛАХ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2019 -2020 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 5 их, дээд сургууль, 10 сургууль, 11 цэцэрлэг, 5 оюутаны дотуур байр, нийт

Read more

АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛГООР ХОЛБОГДОХ ХУУЛИУДЫН СТАНДАРТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ “МЭДЭГДЭХ ХУУДСЫГ” ХҮРГЭЖ БАЙНА

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулж иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангах зорилгоор батлагдан гарсан Монгол Улсын Агаарын тухай, Хог хаягдлын

Read more

ЭМИЙН ХАЯГЛАЛТ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАХГҮЙ БАЙНА

16 -р хорооллын 1-р байрны нэгдүгээр зэрэглэлийн Нахиа эмийн санд хяналт шалгалт хийгдлээ.Шалгалтаар эмийн сангийн дотуур бэлдмэлийн хаяг шошго нь

Read more

ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ, ЭЛСЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Өнөөдөр НМХГ-аас Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй бүх шатны сургалтын байгууллагын хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил, элсэлтийн үйл ажиллагаанд боловсрол,

Read more

СУРГУУЛИЙН ХҮҮХЭД ТЭЭВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВААГҮЙ АВТОБУСЫГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ЯВУУЛАХГҮЙ БОЛОХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА

“Хүүхэд тээвэрлэх автобус ба үйлчилгээнд хяналт тавих шалгалтын удирдамж”-ийн дагуу 2019-2020 оны хичээлийн жилд Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхэд тээвэрлэх автобуснуудын

Read more