3877 ШИРХЭГ СЭТГЭЦ НӨЛӨӨТ ЭМИЙГ ХҮЧИНГҮЙ, ХУУРАМЧ ЖОРООР ОЛГОЖЭЭ

Нийслэлийн ерөнхий прокурор, хууль цаазын тэргүүн зөвлөх, ЦЕГ-ын Хар тамхитай тэмцэх газрын дарга, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дарга нарын хамтран

Дэлгэрэнгүй...