АЖИЛ ОЛГОГЧИД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН 1.5 ХУВИАС ДООШГҮЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨРӨНГИЙГ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХГҮЙ БАЙНА

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар НМХГ-ын шуурхай албаны 70128012 утсанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хангаагүй тухай 48 гомдол, мэдээлэл ирсэн.

Дэлгэрэнгүй...

ТУУЛ ГОЛ ДАГУУ БАРИЛГА БАРИХДАА БУРГАС, БУТ, СӨӨГ ОГТОЛСОН БАЙХ ТУЛ НӨХӨН ТӨЛБӨР ТООЦУУЛАХААР ХОЛБОГДОХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ХАНДСАН

Туул голын онцгой хамгаалалтын бүс, Улаанбаатар хотын ундны усны эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа 254

Дэлгэрэнгүй...

УЛААНБААТАР ХОТОД 753 АЙЛ ӨРХ ҮЕРИЙН АМАН ДЭЭР БАЙРЛАСАН БАЙНА

НМХГ-аас Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх үерийн хамгаалалтын далан сувгийн ашиглалтын төлөв байдалд хяналт шалгалт хийлээ. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт нийт

Дэлгэрэнгүй...

ӨНДӨР ХҮЧДЭЛИЙН ДООР БАЙРЛАЖ БУЙ АЖ АХУЙ НЭГЖ ИРГЭНИЙ БУРУУТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ШАЛТГААЛЖ ТОГ ХЭЛБЭЛЗЭХ, ТАСРАХ ЗӨРЧИЛ ГАРСААР БАЙНА

НМХГ-аас нийтийн эзэмшлийн зам талбай, сургууль, цэцэрлэгийн орчинд байрлах цахилгаан шугам сүлжээний ил задгай утас, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангуулах,

Дэлгэрэнгүй...