ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН 32% НЬ МЭРГЭЖЛИЙН БАГШААР ХАНГАГДААГҮЙ БАЙНА

 Ерөнхий боловсролын сургууль, “Үдийн цай” хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын  үйл ажиллагаанд хяналтыг удирдамжинд заагдсан 121 сургууль, “Үдийн цай”

Дэлгэрэнгүй...

ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ ДЭЭД СУРГУУЛЬ БАКАЛАВРЫН БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШЭЭГҮЙ 21 ИРГЭНИЙГ МАГИСТРЫН АНГИД ЭЛСҮҮЛЭН СУРАЛЦУУЛЖ, ТӨГСГӨХӨӨР ЗАВДЖЭЭ

НМХГ-аас дээд боловсролын болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Шалгалтын хугацаанд нийт 381 зөрчил илрүүлж,

Дэлгэрэнгүй...

ХҮНСНИЙ ХУДАЛДААНЫ ГАЗРУУДЫН АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХАНГАЛТГҮЙ БАЙНА

Нийслэлийн хэмжээнд 2019 онд хүнсний чанар, эрүүл ахуй, ургамал хамгаалал, хорио цээр, мал эмнэлгийн хяналтын чиглэлээр 257, хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал,

Дэлгэрэнгүй...

ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ГАЗРУУДЫН 32,6 ХУВЬ НЬ НЯНГИЙН БОХИРДОЛТОЙ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай” 02-01/68 дугаартай удирдамжийн хүрээнд хүнсний

Дэлгэрэнгүй...

ХНХЯ-НААС ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВЧ СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭЭГҮЙ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй зарим МСҮТ-үүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Шалгалтаар “Анима” “Хангай” МСҮТ, “Эко

Дэлгэрэнгүй...

АМРАЛТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧНЫ БААЗУУДАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЖ БАЙНА

Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хороодод байрлах амралт аялал жуулчны баазуудад холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДОЛДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн долдугаар хуралдаан 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга

Дэлгэрэнгүй...