ШҮДНИЙ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Зөөврийн болон шүдний дэлгэмэл зураг авдаг рентген аппаратуудыг шинээр авч, ашиглахаар төлөвлөж буй “Алтан аварга” ХХК-ийн Смайл старс, “Анхилам трейд”

Дэлгэрэнгүй...

“АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙР” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга, Нийслэлийн мэргэжлийн  хяналтын газрын дэд дарга нарын хамтран баталсан “Аюулгүй ажлын байр”  сэдэвт үйлдвэрлэлийн

Дэлгэрэнгүй...