АЛБАН БИЧИГ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2019 ОНЫ МЭДЭЭ

 1-Р САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ  2-Р САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ  3-Р САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ  4-Р САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй...

ЭХ ҮРСИЙН БАЯРЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЕЭР ХУГАЦААН ДУУССАН ЧИХЭР, ШОКОЛАДЫГ ХУРААН АВЛАА

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газрын даргын 2019.01.08-ны өдрийн 01/02 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Сүхбаатарын талбайд  зохион байгуулагдсан Эх үрсийн баярын  арга хэмжээний

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГТАЙ АЖИЛЛАГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ШАРЛАГЫН ХУВИЙН ТУН ХЭТЭРСЭН 5 ТОХИОЛДОЛ БҮРТГЭГДЖЭЭ

Ионжуулагч цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагуудын цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлээсээ шалтгаалан авч буй цацрагийн шарлагын тунг хянах, үндэслэлгүйгээр нэмэгдэл

Дэлгэрэнгүй...