ГУРИЛАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХАДГАЛАЛТЫН ГОРИМ

Жигнэлтийн гурилан бүтээгдэхүүн – 75%-иас ихгүй харьцангүй чийглэгтэй, 10-250С температуртай байранд хөөлгөгчгүй буюу химийн хөөлгөгч /хүнсний сод/-тэй энгийн орцтой бүтээгдэхүүнийг

Дэлгэрэнгүй...

НОГООН БҮСИЙГ ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

          Нийслэлийн Онцгой комиссын 2019 оны 02 дугаар албан даалгавар, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/224 дүгээр захирамж, Баянзүрх дүүргийн

Дэлгэрэнгүй...

ТӨВЛӨРСӨН ДУЛААН ХАНГАМЖИД ХОЛБОГДЛОО

Баянгол дуургийн 20-р хороонд байрлах “Өнө Орших Маргад ХХК”–ийн халаалтын зуух ашиглалтын байдалд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийн Зөрчлийн тухай хуулийн

Дэлгэрэнгүй...