ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИСТОЙ ДАДЛЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ НЬ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2019 онд хийгдэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээний хүрээнд хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний

Дэлгэрэнгүй...

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ ХАНГАЖ АЖИЛЛААГҮЙ ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГУУЛЛАА

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын явцад иргэн Б.Баярсайхан нь тэжээлийн будаа цэвэрлэх үйл ажиллагаа явуулж байсан. Будаа цэвэрлэхдээ тоос шороо үүсгэж,

Дэлгэрэнгүй...

ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРМИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨӨГҮЙ ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГУУЛЛАА

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/40 тоот удирдамжийн дагуу Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороонд иргэн С.Хандсүрэнгийн захиалагаар туслан гүйцэтгэгч Эс энд Ти

Дэлгэрэнгүй...

ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа шүдний клиникийн эмнэлгүүдэд Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвараас сэргийлэх талаар 12 заалт бүхий

Дэлгэрэнгүй...

ИНТЕРДИСЕЖИНЛ, НАНО ИНТЕРНЕЙШЛН ХХК-УУД ХОГ ХАЯГДАЛ ЦУГЛУУЛАХ ЗОРИУЛАЛТЫН САВГҮЙ БАЙНА

Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг  Интердисежинл, Нано интернейшлн ХХК-иуд хог хаягдал цуглуулах зориулалтын савгүй, хог хаягдлаа

Дэлгэрэнгүй...