ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ЦАЦРАГ ИДЭВХТ РАДОНЫ ТАНДАЛТЫН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжаар Хан-Уул дүүргийн 41, 46 дугаар цэцэрлэгийн анги танхимын агаарт байгалийн цацраг идэвхт радоны

Дэлгэрэнгүй...

ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА, ХАДГАЛАХ НӨХЦӨЛ ТОДОРХОЙГҮЙ ЭМЭЭР ҮЙЛЧИЛДЭГ ЗӨРЧЛИЙГ ИЛРҮҮЛЛЭЭ

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар Нууц увидас улaмжлалт анагаах ухааны эмнэлэгт хяналт шалгалт хийхэд стандартын дагуу жорын маягт дээр жор бичдэггүй, Эмийн

Дэлгэрэнгүй...

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА УСНЫ ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

НМХГ-ын даргын баталсан “Усны үйлдвэрүүдэд төлөвлөгөөт  шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд шалгалт хийж илэрсэн зөрчилд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу арга

Дэлгэрэнгүй...

ЧИНГЭЛЭГ, АВТОМАШИН ШАЛГАХ ХӨДӨЛГӨӨНТ РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХАД ТАВИГДАХ ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГУУДЫГ ХАНГУУЛААГҮЙ ЗӨРЧИЛД АРГА ХЭМЖЭЭ АВЛАА

“Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар”-ын харъяа Монголтранс дах Гаалийн хяналтын бүсэд суурилуулсан чингэлэг, автомашин шалгах хөдөлгөөнт рентген төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй

Дэлгэрэнгүй...