ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын даргын 02-01/77 тоот Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжийн дагуу Баянзүрх дүүргийн

Дэлгэрэнгүй...

EРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2019.03.20-ны өдрийн 02-01/134 тоот “Eрөнхий боловсролын сургууль,”Үдийн цай” хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай“ удирдамжийн

Дэлгэрэнгүй...