“ДЭЛГЭРЭХ НАРНЫ ҮРС” ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗОРИУЛАЛТЫН БАЙРГҮЙ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хороонд байрлах төрийн бус өмчийн Дэлгэрэх нарны үрс цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхэд бүлгийн

Дэлгэрэнгүй...