БАГАНУУР ДҮҮРЭГТ БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Багануур дүүрэг нүүрс олборлох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Багануур” ХК-ийн нүүрсний

Дэлгэрэнгүй...

“ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ЗӨВ СОНГОХ БА ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн тасгийн даргын баталсан “Хүнсний бүтээгдэхүүнийг зөв сонгох ба зохистой хэрэглээ”

Дэлгэрэнгүй...

МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

НМХГ-ын даргын 02-02/79 тоот “Махны үйлдвэрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх” тухай удирдамжийн хүрээнд 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны байдлаар

Дэлгэрэнгүй...

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

2019 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах 20 ААНБ-ын захирал удирдлагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж шинэчлэн батлагдсан хяналтын хуудас, хүнсний аюулгүй байдал цаашид анхаарах

Дэлгэрэнгүй...

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

СӨБ байгууллагуудад хяналт шалгалтаар илэрдэг нийтлэг зөрчил дутагдал, цаашид анхаарах асуудал буюу эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлага сэдэвт сургалтыг төрийн болон

Дэлгэрэнгүй...