ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЛЭЭ

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар рентген аппаратын ашиглалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоосон Тойгийн тал, Экспресс ХХК, Ортосоолдент, Эделвайс шүдний эмнэлгүүдэд 2018

Дэлгэрэнгүй...