СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ОЙРОЛЦОО ИЛ ЗАДГАЙ ЦАХИЛГААНЫ УТАС, КАБЕЛЬ ГУДАМЖ ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АШИГЛАЛТЫН БАЙДАЛД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс өгсөн үүрэг чиглэл, Засгийн газрын 2018 оны 01 дүгээр албан даалгавар, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын 2018 оны

Дэлгэрэнгүй...