СУРГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ “ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙН БАЛЛОНТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ”

Баяр наадмаар нийтийн хоолны үйл ажиллагаа эрхлэх Чингэлтэй дүүргийн 70 иргэд, ААН байгууллагуудад шингэрүүлсэн шатдаг хийн баллон, тоног төхөөрөмжийг аюулгүй

Дэлгэрэнгүй...