ДОТООД СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

2019 онд Нийслэлийн хэмжээнд агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Агаарын чанарын хяналтын хэлтсээс Цөм болон цацрагийн аюулгүй байдлын

Дэлгэрэнгүй...

ЯПОН УЛСЫН ЖАЙКА БАЙГУУЛЛАГЫН МЭРГЭЖИЛТЭНТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Япон улсын ЖАЙКА байгууллагын хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг сайжруулах төсөл-3”-ийн агаар бохирдуулагч суурин эх үүсвэрийн

Дэлгэрэнгүй...

АГААР ЦЭВЭРШҮҮЛЭГЧИЙН АШИГЛАЛТЫН БАЙДАЛД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын агаар цэвэршүүлэгчийн ашиглалтын байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт үргэлжлэн хийгдэж байна. Шалгалтад Баянгол дүүргийн 66 дугаар

Дэлгэрэнгүй...