ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн тавдугаар хуралдаан 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ний өдөр боллоо.Тус хуралдаанаар 1 асуудал хэлэлцлээ. Нэгдүгээр

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн дөрөвдүгээр хуралдаан 2018 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 7 асуудал хэлэлцлээ.

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГУРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн гуравдугаар хуралдаан 2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ӨРГӨТГӨСӨН ХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн өргөтгөсөн хоёрдугаар хуралдаан 2018 оны 04 дугаар сарын 05-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн нэгдүгээр хуралдаан 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3

Дэлгэрэнгүй...