ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн есдүгээр хуралдаан 2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар дараах

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗУРГААДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн зургаадугаар хуралдаан 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар шинээр

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн тавдугаар хуралдаан 2017 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар “Номын сангийн

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГУРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн гуравдугаар хуралдаан 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар нийслэлийн

Дэлгэрэнгүй...