ИХ, ДУНД ЭРСДЭЛТЭЙ ҮНЭЛЭГДСЭН ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

НМХГ-ын даргын баталсан “Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн эрчимжсэн мал аж ахуйн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай” 02-01/148 тоот

Дэлгэрэнгүй...

“АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ СТАНДАРТ ШААРДЛАГА”, “АЖИЛ МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧЛӨЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

     НМХГ-ын Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Р.Лхагвасүрэн, Хөдөлмөрийн хяналтын улсын

Дэлгэрэнгүй...