ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРУУДАД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

  НМХГ-ын даргын баталсан 02-01/72 тоот удирдамжийн хүрээнд Налайх дүүрэг дэх МХХ-ээс хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газруудад төлөвлөөт хяналт шалгалт хийгдэж,

Дэлгэрэнгүй...