БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭСТ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 2018 оны 03 дугаар

Дэлгэрэнгүй...

“ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ЭРҮҮЛ АХУЙН БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад мөрдөх эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх замаар хүн амыг аюулгүй хоол, хүнсээр хангах нөхцөл

Дэлгэрэнгүй...

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын

Дэлгэрэнгүй...

“МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨХХК-ИЙ ИРҮҮЛСЭН ХҮСЭЛТИЙН ДАГУУ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хэлтсийн даргын баталсан хөтөлбөрийн хүрээнд “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК-ий ажилчдад “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хууль тогтоомж, дүрэм, журам,

Дэлгэрэнгүй...

ХУДАЛДААНЫ ГАЗРУУДАД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

НМХГ-ын даргын баталсан 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 02-01/71 дугаартай “Хүнсний худалдааны газруудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай”

Дэлгэрэнгүй...

ХЭРЛЭНГИЙН ШАЛГАН БҮРТГЭХ ТОВЧООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Нийслэлийн Онцгой комиссын 2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 23 дугаартай “Үүрэг хүргүүлэх тухай”албан бичгийн хүрээнд Мал амьтны гоц

Дэлгэрэнгүй...

“БАГАНУУР АЗЗА” ТӨХК-ИЙН АЖИЛЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хэлтсийн даргын баталсан хөтөлбөрийн хүрээнд “Багануур АЗЗА” ТӨХК-ий ажилчдад “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хууль болон холбогдох дүрэм, журам,

Дэлгэрэнгүй...

ХҮНСНИЙ ХУДАЛДАА, ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН “ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЬЕ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

     Багануур дүүрэгт баяр наадам болох гэж байгаатай холбогдуулан, дүүргийн наадмын талбайд хүнсний худалдаа, хоолны үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахад тавигдах

Дэлгэрэнгүй...