НОГООН БҮСИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

     Тус хэлтэс нь Сонгинохайрхан дүүргийн Прокурорын газар,  “Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв”-тэй хамтран дүүргийн ногоон бүсийн 11

Дэлгэрэнгүй...