ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Эмээлт шалган нэвтрүүлэх товчоонд 2018 оны 09 сарын 11-нд  үүрэг гүйцэтгэж байсан Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн мал эмнэлгийн

Дэлгэрэнгүй...

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2018 оны 09 сарын 11-нд  Эмээлт шалган нэвтрүүлэх товчоонд үүрэг гүйцэтгэж байсан Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч тус

Дэлгэрэнгүй...

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Баруун түрүүн шалган нэвтрүүлэх товчоонд 2018 оны 09 сарын 17-нд  үүрэг гүйцэтгэж байсан Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн мал эмнэлгийн хяналтын улсын

Дэлгэрэнгүй...

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2018 оны 09 сарын 1-нд  Эмээлт шалган нэвтрүүлэх товчоонд үүрэг гүйцэтгэж байсан Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн мал эмнэлгийн

Дэлгэрэнгүй...

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2018 оны 09 сарын 3-нд  Эмээлт шалган нэвтрүүлэх товчоонд үүрэг гүйцэтгэж байсан Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн мал эмнэлгийн

Дэлгэрэнгүй...

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2018 оны 08 сарын 30-нд  Эмээлт шалган нэвтрүүлэх товчоонд үүрэг гүйцэтгэж байсан Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч тус

Дэлгэрэнгүй...

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Сонгино хайрхан дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр баригдаж байгаа Баян хошуу дэд төвийн үерийн хамгаалалтын

Дэлгэрэнгүй...

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 02-01/28 дугаартай  “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт баригдаж буй барилга байгууламжид хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн

Дэлгэрэнгүй...

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 02-01/60 дугаартай удирдамжийн дагуу Сонгинохайрхан дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй Мерит, Түшиглэн, Астрафарм, Цомбо

Дэлгэрэнгүй...

ӨЛӨН ГЭДЭС БОЛОВСРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 02-01/254 тоот “Өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэрүүдэд төлөвлөгөөт бус урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн

Дэлгэрэнгүй...

ЭРҮҮЛ МАЛ-ЭРСДЭЛГҮЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН САРЫН АЯН

Эрүүл мал-Эрсдэлгүй бүтээгдэхүүн сарын аяны хүрээнд Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч нар Мал, амьтны гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах,

Дэлгэрэнгүй...

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ

НМХГ-ын дэд даргын баталсан 02-03/240 тоот “Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамж,  Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас зарлаад байгаа “Манай

Дэлгэрэнгүй...