"/> СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ИЛ ЗАДГАЙ ХУДАЛДАА ЭРХЛЭГЧДЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Цэрэндоржийн гудамж, Монгол Улсын Багшийн их сургуулийн замын урд болон хойд хэсэгт ил задгай худалдаа эрхлэж байгаа 11 иргэн, Цагдаагийн

Read more

ШҮЛХИЙ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТЫН БАЙДАЛД ТАНДАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг даргын А/348 тоот захирамжийн хүрээнд Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны мал бүхий 17 өрхөөр орж, шүлхий өвчнөөс урьдчилан

Read more

СУРГАЛТ-ХҮМҮҮЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МӨРДӨХ ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ

6.15. Хүүхдийн мах бодийн хэвийн үйл ажиллагаа, өсөлт хөгжилтийг хангах, илч зарцуулалтыг нөхөхөд шаардагдах хоногийн хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг,

Read more

ШАР УСНЫ ҮЕРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн А/68 тоот тушаал, Хаврын шар уснаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд үерийн далан суваг, ус зайлуулах шугам

Read more