СУРГАЛТ-ХҮМҮҮЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МӨРДӨХ ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ

6.15. Хүүхдийн мах бодийн хэвийн үйл ажиллагаа, өсөлт хөгжилтийг хангах, илч зарцуулалтыг нөхөхөд шаардагдах хоногийн хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг,

Дэлгэрэнгүй...

ШАР УСНЫ ҮЕРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн А/68 тоот тушаал, Хаврын шар уснаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд үерийн далан суваг, ус зайлуулах шугам

Дэлгэрэнгүй...

ШҮЛХИЙ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ, АНХААРУУЛГА

Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин 2018 он гарсаар Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан, Онгон, Наран сум, Дорнод аймгийн Чулуунхороот сум, Дорноговь

Дэлгэрэнгүй...

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 01 АЛБАН ДААЛГАВРЫН ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн улсын /ахлах/ байцаагч, албан хаагчийн ёс зүй, ёс зүйн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, улсын

Дэлгэрэнгүй...