УРГАМАЛ, УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД БҮТЭЭГДЭХҮҮН ДАРААХ БОХИРДЛООР БОХИРДОХ ЭРСДЭЛТЭЙ

Биологийн бохирдол Ургамал ургалтын үед болон хадгалалт, тээвэрлэлт,борлуулалтын явцад элдэв төрлийн бичил биетнүүд, мөөгөнцөр, нян, вирус, нематод, дугараг хорхойгоор халдварлагдсанаас

Дэлгэрэнгүй...