АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БААЗУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу батлагдсан хөтөлбөрийн хүрээнд аялал жуулчлалын бааз, амралтын зориулалтаар үйл

Дэлгэрэнгүй...

“ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСҮҮДЭД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Тамгын газрын даргын баталсан “ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСҮҮДЭД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ХӨТӨЛБӨР”-ийн дагуу Захиргаа удирдлага, хүний

Дэлгэрэнгүй...

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГҮҮДИЙН ГАЗРЫН АЛБАДАД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭН АЖИЛЛАЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу батлагдсан хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн Газрын алба, Налайх, Сонгинохайрхан, Хан-Уул,

Дэлгэрэнгүй...