"/> ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ӨРХҮҮДЭД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 16 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-аас гаргасан

Read more

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХОРООДОД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛААР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс , Дүүргийн Засаг  даргын тамгын газрын Байгаль орчин тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс,  хамтран

Read more

ИРГЭДЭД ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ӨДӨРЛӨГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/563 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн ЗДТГ-т зохион байгуулсан дүүргийн иргэдэд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх

Read more

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХОРООДОД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛААР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр тус дүүргийн 12,13,14 дүгээр хороонд Байгаль орчин,

Read more

ХУД- Т ЕБС-УУДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан 2019 оны 02-02/22 тоот хөтөлбөрийн дагуу нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй боловсролын сургалтын

Read more

БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ний өдрийн 02-02/22 дугаартай “Боловсролын сургалтын байгууллага, хоол

Read more

ЕБС, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭД ЭРСДЛИЙГ ҮНЭЛЖ, МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЛӨӨ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ний өдрийн “Боловсролын сургалтын байгууллага, хоол үйлдвэрлэгч аж

Read more

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖИД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд зарлагдаж, шилэн хяналтын системд байршсан хүнсний үйлдвэрлэл

Read more

ЦАЦРАГИЙН БОЛЗОШГҮЙ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвийн рентген кабинетын цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдалд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ. Тус

Read more

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХ, ЦАЦРАГИЙН БОЛЗОШГҮЙ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2019 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Мал эмнэлгийн сургуульд цацрагийн

Read more

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ, ДОТООД ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХАД ЧИГЛЭСЭН ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

НМХГ-ын дэд даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 02-02/16 тоот “Хүнсний үйлдвэрүүдэд төлөвлөгөөт зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөр”-ийн

Read more

ШИНЭЭР РЕНТГЕН АППАРАТ СУУРИЛУУЛСАН ШҮДНИЙ ЭМНЭЛГҮҮДЭД ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Суурин рентген аппаратуудыг шинээр суурилуулсан “Мондент”, “Кутикул” шүдний эмнэлгүүдийн рентген кабинетын цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдалтай 2019 оны 07 дугаар сарын

Read more

АМРАЛТ, СУВИЛАЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРУУДАД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй амралт, сувилал, аялал жуулчлалын газруудад Төрийн хяналт шалгалтын

Read more

НМХГ-ААС 2019 ОНЫ ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХ ОБЪЕКТЫН ЖАГСААЛТ

 ЖАГСААЛТЫГ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ БОЛ ШААРДЛАГАТАЙ ЧИГЛЭЛИЙН ХЯНАЛТ ДЭЭР ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ  Авто замын хяналт               

Read more

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улсын Их хурлын 2016 оны 03 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж, уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг эрчимжүүлэх ажлын

Read more

ГОРХИ ТЭРЭЛЖИЙН БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРТ ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭН АЖИЛЛАЛАА

Горхи Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нарт Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Зөрчлийн тухай, Зөрчил

Read more

АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ БАРИЛГА ДОТОР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ АЖ АХУЙ НЭГЖ, ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хан-уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Нэхмэлийн шарын 3, 4-р байранд үйлчилгээ явуулж

Read more

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

  Дархан үе ХХК-ийн хүсэлтийн дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан хөтөлбөрөөр төлөвлөгөөт бус зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

Read more

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДАД “МЭРГЭЖИЛ БҮХЭН САЙХАН” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ангийн сурагчдад хууль

Read more