ИРГЭН ТА ӨӨРСДИЙН АЮУЛГҮЙН БАЙДЛЫН ТӨЛӨӨ ДООРХ САНАМЖИНД АНХААРЛАА ХАНДУУЛНА УУ.

  Та АЮУЛ=БОЛГООМЖГҮЙ ҮЙЛДЭЛ+ХЭВИЙН БУС НӨХЦӨЛ гэдэг томьёолол юунаас үүсдэгийг мэдэх үү?                  Хэвийн бус нөхцөл нь техник технологийн ашиглалт

Дэлгэрэнгүй...

ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан “Цацрагтай холбогдолтой үйл явуулж

Дэлгэрэнгүй...

ИРГЭН БҮР ЭРСДЭЛГҮЙ ОРЧИНД” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан “Цацрагтай холбогдолтой үйл явуулж буй байгууллагуудад

Дэлгэрэнгүй...

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БААЗУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу батлагдсан хөтөлбөрийн хүрээнд аялал жуулчлалын бааз, амралтын зориулалтаар үйл

Дэлгэрэнгүй...

“ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСҮҮДЭД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Тамгын газрын даргын баталсан “ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСҮҮДЭД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ХӨТӨЛБӨР”-ийн дагуу Захиргаа удирдлага, хүний

Дэлгэрэнгүй...

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГҮҮДИЙН ГАЗРЫН АЛБАДАД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭН АЖИЛЛАЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу батлагдсан хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн Газрын алба, Налайх, Сонгинохайрхан, Хан-Уул,

Дэлгэрэнгүй...