ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАН ДОЛДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн aрван зургаадугаар хуралдаан 2018 оны 11 дугаар сарын 01-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАН ЗУРГААДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн aрван зургаадугаар хуралдаан 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАН ТАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн aрван дөрөвдүгээр хуралдаан 2018 оны 10 дугаар сарын 03-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн aрван дөрөвдүгээр хуралдаан 2018 оны 09 дугаар сарын 27-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арванхоёрдугаар хуралдаан 2018 оны 09 дүгээр сарын 13-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 4

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАННЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арваннэгдүгээр хуралдаан 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн аравдугаар хуралдаан 2018 оны 08 дугаар сарын 16-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн есдүгээр хуралдаан 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НАЙМДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн долдугаар хуралдаан 2018 оны 07 дугаар сарын 05-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 5

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДОЛДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн долдугаар хуралдаан 2018 оны 06 дугаар сарын 28-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 5

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗУРГААДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн зургаадугаар хуралдаан 2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 4

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн тавдугаар хуралдаан 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ний өдөр боллоо.Тус хуралдаанаар 1 асуудал хэлэлцлээ. Нэгдүгээр

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн дөрөвдүгээр хуралдаан 2018 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 7 асуудал хэлэлцлээ.

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГУРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн гуравдугаар хуралдаан 2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ӨРГӨТГӨСӨН ХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн өргөтгөсөн хоёрдугаар хуралдаан 2018 оны 04 дугаар сарын 05-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн нэгдүгээр хуралдаан 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРИНХОЁРДУГААР ӨРГӨТГӨСӨН ХУРАЛДААН

   Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хориннхоёрдугаар хуралдаан 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРИННЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хориннэгдүгээр хуралдаан 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ.

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРЬДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хорьдугаар  хуралдаан 2017 оны 11 дугаар сарын 21-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3 асуудал хэлэлцлээ.

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАННАЙМДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арваннаймдугаар  хуралдаан 2017 оны 11 дугаар сарын 08-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 4 асуудал хэлэлцлээ. Нэгдүгээр

Дэлгэрэнгүй...