ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРИНХОЁРДУГААР ӨРГӨТГӨСӨН ХУРАЛДААН

   Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хориннхоёрдугаар хуралдаан 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРИННЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хориннэгдүгээр хуралдаан 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ.

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРЬДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хорьдугаар  хуралдаан 2017 оны 11 дугаар сарын 21-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3 асуудал хэлэлцлээ.

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАННАЙМДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арваннаймдугаар  хуралдаан 2017 оны 11 дугаар сарын 08-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 4 асуудал хэлэлцлээ. Нэгдүгээр

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНДОЛООДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арвандолоодугаар хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ. Нэгдүгээр

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНЗУРГААДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арванзургаадугаар хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ. Нэгдүгээр

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНТАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арвантавдугаар хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ. Нэгдүгээр

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арвандөрөвдүгээр хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ. Нэгдүгээр

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНГУРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арвангуравдугаар хуралдаан 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3 асуудал хэлэлцлээ. Нэгдүгээр

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арванхоёрдугаар хуралдаан 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3 асуудал хэлэлцлээ. Нэгдүгээр

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАННЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арваннэгдүгээр хуралдаан 2017 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 5

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн аравдугаар хуралдаан 2017 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар “Жижиг

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн есдүгээр хуралдаан 2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар дараах

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн есдүгээр хуралдаан 2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр боллоо.Тус хуралдаанаар дараах 6

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НАЙМДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн наймдугаар хуралдаан 2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 6

Дэлгэрэнгүй...

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗУРГААДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн зургаадугаар хуралдаан 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар шинээр

Дэлгэрэнгүй...