2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ

      Шилэн хяналтын цахим системд НМХГ-ын хэмжээнд 177356 объектыг бүртгэж, 22602 объектод эрсдэлийн үнэлгээ хийснээс 2017 онд 2999 объектод 5056

Дэлгэрэнгүй...

ШИЛЭН ХЯНАЛТЫН ЦАХИМ СИСТЕМИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

     Төрийн байгууллагаас хувийн хэвшилд хийгдэж байгаа хяналт, шалгалтын давтамж, хамрах хүрээ, бизнест үзүүлж байгаа ачааллын талаарх бодитой мэдээллийг

Дэлгэрэнгүй...