ХУДАЛДААНЫ ГАЗРУУДАД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

НМХГ-ын даргын баталсан 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 02-01/71 дугаартай “Хүнсний худалдааны газруудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай”

Дэлгэрэнгүй...

ХЭРЛЭНГИЙН ШАЛГАН БҮРТГЭХ ТОВЧООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Нийслэлийн Онцгой комиссын 2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 23 дугаартай “Үүрэг хүргүүлэх тухай”албан бичгийн хүрээнд Мал амьтны гоц

Дэлгэрэнгүй...

“БАГАНУУР АЗЗА” ТӨХК-ИЙН АЖИЛЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хэлтсийн даргын баталсан хөтөлбөрийн хүрээнд “Багануур АЗЗА” ТӨХК-ий ажилчдад “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хууль болон холбогдох дүрэм, журам,

Дэлгэрэнгүй...

“ХЭРЛЭН” АВТО ТЭЭВРИЙН ШАЛГАН БҮРТГЭХ ТОВЧООНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын “Хүн, мал амьтны гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тавих хяналт шалгалтыг

Дэлгэрэнгүй...

БНД-ИЙН 10-12-Р АНГИЙН ХӨВГҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

     “Эрүүл мэнд, боловсролын хяналтад-Иргэн таны оролцоо” сарын аяны хүрээнд эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг хүргэх, улмаар сурагч, өсвөр

Дэлгэрэнгүй...