“ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21” САРЫН АЯН

“Хуулиа мөрдье-21 сарын аяны арга хэмжээний хүрээнд архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг сурталчилсан постерийг Сүхбаатар дүүргийн 3, 5, 6, 15

Дэлгэрэнгүй...

“АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХАД ТАНЫ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

  Сүхбаатар Засаг даргын тамгын газар, дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс хамтран Сүхбаатар дүүргийн нийт хороодын засаг дарга, олон нийтийн байцаагч,

Дэлгэрэнгүй...

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛГООР БАЙНГЫН ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

  Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс нь Агаарын чанарыг сайжруулах 1 болон 4 дүгээр бүсэд мөрдөх дэглэмийг хэрэгжүүлэн тус

Дэлгэрэнгүй...

“ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21” АЯНЫ ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  “ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21” аяны хүрээнд хийх ажлын талаар чиглэл өгөх, 2017 онд хийсэн ажлын үр дүнгийн тайлан, 2018 онд хийх

Дэлгэрэнгүй...

ҮЙЛВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛАХ ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

НЭГ: Үйлвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын шимтгэлийн хэмжээ салбар салбараар өөр төлөгдөх бөгөөд Засгийн газрын 2008 оны 142 дугаар

Дэлгэрэнгүй...