МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЛӨӨ

        Нийслэлийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт авто засвар үйлчилгээ, худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж

Дэлгэрэнгүй...

МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЛӨӨ

Нийслэлийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт авто засвар үйлчилгээ, худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа

Дэлгэрэнгүй...

ХӨНГӨН, ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУДЫГ ХАМРУУЛАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын Тамгын газрын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу Баянзүрх дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгч

Дэлгэрэнгүй...

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын Тамгын газрын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн улсын /ахлах/

Дэлгэрэнгүй...