САЛБАРЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газрын даргын 08/2693 албан тоот, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зарласан “Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад-Иргэн таны оролцоо” сарын аян,

Дэлгэрэнгүй...

САЛБАРЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зарласан “Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад-Иргэн таны оролцоо” сарын аяны хүрээнд Баянзүрх дүүргийн 14 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт

Дэлгэрэнгүй...

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ-ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Төрийн хяналт-Иргэн таны оролцоо” сарын аяны хүрээнд Нийслэл хотын томоохон хүнсний зах, худалдааны төвүүдэд ургамал, ургамлын гаралтай  түүхий эд бүтээгдэхүүн тээвэрлэх,

Дэлгэрэнгүй...

“ХҮҮХДИЙН ХООЛ ТЭЖЭЭЛ, ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗӨВ СОНГОЛТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 01 дүгээр “Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах тухай” албан даалгавар, “Төрийн хяналт-Иргэн таны төлөө”

Дэлгэрэнгүй...

ХҮН, МАЛ, АМЬТНЫ ТАРВАГАН ТАХАЛ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

НЗД-ийн А/720 дугаар, БЗД-ийн Засаг даргын А/347 дугаар захирамж, НМХГ-ын даргын А/39 дүгээр тушаалын хүрээнд Баянзүрх дүүргийн АТШНТовчоонд тус дүүрэг

Дэлгэрэнгүй...

ХҮН, МАЛ, АМЬТНЫ ТАРВАГАН ТАХАЛ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭН ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАА

НЗД-ийн А/720 дугаар, БЗД-ийн Засаг даргын А/347 дугаар захирамж, НМХГ-ын даргын А/39 дүгээр тушаалын хүрээнд Баянзүрх дүүргийн АТШНТовчоонд тус дүүрэг

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН А/720 ДУГААР ЗАХИРАМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

НЗД-ийн А/720 дугаар захирамжийн дагуу Баянзүрх дүүргийн АТШНТ-нд тус дүүрэг дэх МХХ, ЗЦХ, ЦХ, ОБХ хамтран хүн, мал, амьтны гоц

Дэлгэрэнгүй...

МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЛӨӨ

        Нийслэлийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт авто засвар үйлчилгээ, худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж

Дэлгэрэнгүй...

СУРГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга, Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын үүргийг түр

Дэлгэрэнгүй...

СУРГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Н.Оюун-Эрдэнэ

Дэлгэрэнгүй...