ӨВЧИН ҮҮСГЭГЧ НЯНГУУДЫН ШИНЖ ЧАНАР, ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ӨВЧИН ҮҮСГЭХ БАЙДАЛ

Бичил биетэн нь биднийг хүрээлэн байгаа гадаад орчин ус, хөрс, агаарт түгээмэл байх ба ургамал, амьтан хүний бие мах бодид

Дэлгэрэнгүй...

ЖОРООР ОЛГОХООР ЗААГДСАН ЭМИЙГ ЖОРГҮЙГЭЭР, ХҮЧИНГҮЙ ЖОРООР ОЛГОЖ БУЙ БАЙДАЛД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газрын даргын баталсан 01/28 дугаартай удирдамжийн хүрээнд жороор олгохоор заагдсан эмийг жоргүйгээр, хүчингүй жороор олгож буй байдалд

Дэлгэрэнгүй...

ӨВЧИН ҮҮСГЭГЧ НЯНГУУДЫН ШИНЖ ЧАНАР, ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ӨВЧИН ҮҮСГЭХ БАЙДАЛ

ӨВЧИН ҮҮСГЭГЧ НЯНГУУДЫН ШИНЖ ЧАНАР, ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ӨВЧИН ҮҮСГЭХ БАЙДАЛ Бичил биетэн нь биднийг хүрээлэн байдаа гадаад орчин ус, хөрс,

Дэлгэрэнгүй...

ҮРИЙН ЧАНАРТ УРЬДЧИЛСАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

МХЕГ-ын дэд даргын баталсан 2018.01.16-ны өдрийн 02/18 дугаар удирдамжийн дагуу Таримал ургамын үр импорлох, худалдаалах, хадгалах үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн үрийн

Дэлгэрэнгүй...