ТҮЦ-Д ТҮРГЭН МУУДАХ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ХООЛ ХҮНС ЗАРАХЫГ ХОРИГЛОДОГ

Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах, хоол, хүнсээр дамжих өвчин болон болзошгүй

Дэлгэрэнгүй...

АЖИЛ ХАЙГЧ ИРГЭДИЙГ АЖИЛД ЗУУЧЛАХ, МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ ТАЛААР НИЙТЛЭГ АНХААРАХ АСУУДАЛ СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Баянзүрх дүүргийн  ХХҮХэлтэст бүртгэлтэй ажил хайгч иргэдийг ажилд зуучлах, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох талаар нийтлэг анхаарах асуудал сэдэвтэй сургалтыг ХХҮХэлтэстэй

Дэлгэрэнгүй...