НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хувь НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР 1 Юнител групптэй хамтран нийт албан хаагчид хоорондоо хөнгөлөлттэй үнээр

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

  № Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хувь   НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР   1 Юнител групптэй хамтран нийт албан хаагчид

Дэлгэрэнгүй...