“ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ” ХӨНГӨН ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 “Төрийн хяналт-иргэн таны төлөө” сэдэвт аяны хүрээнд аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд “Хөдөлмөрийн тухай”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай”,

Дэлгэрэнгүй...

“ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД БАРИЛГЫН САЛБАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 Сургалтыг 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр  нийт 150 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдах албан тушаалтан болон ажилтан,

Дэлгэрэнгүй...