ЯПОН УЛСАД ОЛОН УЛСАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН “ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОГТОЛЦООГ СУДЛАХ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД OРОЛЦЛОО

Япон улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/-гаас тус улсын Токио хотноо 2018 оны 10 дугаар сарын 15-наас 24-ний өдрүүдэд

Дэлгэрэнгүй...

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ШИНЭЧЛЭГДСЭН ДҮРМИЙН ЧУХАЛ ЗААЛТУУДЫН ТАЛААРХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Засгийн газрын 2018 оны 8 дугаар сарын 08-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар  Замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай ХЗДХ-ийн яамны саналыг

Дэлгэрэнгүй...

“ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ” ХӨНГӨН ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 “Төрийн хяналт-иргэн таны төлөө” сэдэвт аяны хүрээнд аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд “Хөдөлмөрийн тухай”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай”,

Дэлгэрэнгүй...

“ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД БАРИЛГЫН САЛБАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 Сургалтыг 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр  нийт 150 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдах албан тушаалтан болон ажилтан,

Дэлгэрэнгүй...