БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ АШИГЛАГЧ “ХӨВСГӨЛ ИХ ТАЙГА” ХХК-ИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Байгалийн ургамал ашиглагч Хөвсгөл их тайга ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тус газрын Тамгын газрын даргын баталсан хөтөлбөрөөр тухайн аж ахуйн

Дэлгэрэнгүй...

УУЛ УУРХАЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын тамгын газрын даргын баталсан “Иргэдийн оролцоотой байгаль орчны хяналт” сарын аяны хүрээнд зохион байгуулах  уул уурхайн

Дэлгэрэнгүй...

УС АШИГЛАГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу цэвэр ус савлах болон ус ашиглан  үйлдвэрлэл эрхлэдэг аж

Дэлгэрэнгүй...

“АРЬС ШИРНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН БОХИР УС, ХӨРСНИЙ БОХИРДОЛЫГ СААРМАГЖУУЛАХ ГАРЦ ШИЙДЭЛ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

Дэд даргын зөвлөлийн 2 дугаар хурлын шийдвэрийн дагуу Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтсээс “Арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн бохир

Дэлгэрэнгүй...

АМРАЛТ, СУВИЛАЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРУУДАД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй амралт, сувилал, аялал жуулчлалын газруудад Төрийн хяналт шалгалтын

Дэлгэрэнгүй...

ИЛ ЗАДГАЙ, ЗОРИУЛАЛТЫН БУС ГАЗАРТ АВТО ХУДАЛДАА ЭРХЛЭГЧДЭД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЗОГСООХ МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албатай хамтран Нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт ил задгай, зориулалтын бус газарт автомашин

Дэлгэрэнгүй...

“ОЙ, АН, БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ ТҮҮЖ БЭЛТГЭЖ БАЙГАА БАЙДАЛ”-Д УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ, ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙН ХҮРЭЭНД ЗЭРЛЭГ ГАХАЙН МАХЫГ УСТАГЛАА

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 2019 оны 01/26 тоот “Ой, ан, байгалийн ургамал түүж бэлтгэж байгаа байдалд урьдчилан сэргийлэх

Дэлгэрэнгүй...

АН АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ АРЬС, ҮС, ЭД ЭРХТЭН, ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН БЭЛЭГ ДУРСГАЛЫН ЗҮЙЛ ХУДАЛДААЛАХДАА ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТГҮЙГЭЭР ХУДАЛДААЛЖ БУЙ ЗӨРЧИЛ, ДУТАГДАЛ ИЛЭРЧ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 2019 оны 01/26 тоот “Ой, ан, байгалийн ургамал түүж бэлтгэж байгаа байдалд урьдчилан сэргийлэх

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЭЗЭМШИЛ ГАЗРЫНХАА ОРЧНЫГ БОХИРДУУЛЖ, ДОРОЙТУУЛСАН, ГЭРЭЭНД ЗААСАН ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ ТУХАЙН ГАЗРАА 2-ООС ДЭЭШ ЖИЛ АШИГЛААГҮЙ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН ГАЗАР ЭЗЭМШЛИЙН БАЙДАЛД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Газрын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын 6 улсын

Дэлгэрэнгүй...