ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДАД “МЭРГЭЖИЛ БҮХЭН САЙХАН” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ангийн сурагчдад хууль

Дэлгэрэнгүй...

“ГАЗРЫН ЗӨРЧИЛ АРИЛГАХ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

“Газрын зөрчил арилгах нэгдсэн арга хэмжээ”-г зохион байгуулах тухай Нийслэлийн Засаг даргын А/168 дугаар захирамжийн хүрээнд НМХГ–ын дэд даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2018 оны

Дэлгэрэнгүй...

“ГАЗРЫН ЗӨРЧИЛ АРИЛГАХ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, газар ашиглалтыг сайжруулах болон

Дэлгэрэнгүй...

“ГАЗРЫН ЗӨРЧИЛ АРИЛГАХ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, газар ашиглалтыг

Дэлгэрэнгүй...

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ГОМДЛЫН ДАГУУ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ “ТҮМЭН НАСТ КОНКЕРИТ” ХХК-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОГСООВ

Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны иргэдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын 2018.08.10-ны өдрийн 02-03/415 тоот “Төлөвлөгөөт

Дэлгэрэнгүй...

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын 2018 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хяналт шалгалт

Дэлгэрэнгүй...

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

  Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын 2018 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хяналт

Дэлгэрэнгүй...

“АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС ҮҮДЭЛТЭЙ АГААРЫН БОХИРДОЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ  ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ сарын аяны хүрээнд Засгийн газрын  43 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулахаар НМХГ-ын Агаарын чанарын хэлтэс, Автотээврийн

Дэлгэрэнгүй...

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

  Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/53 тоот удирдамжийн хүрээнд “Улаанбаатар усан цэнэгт цахилгаан станц” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд хяналт

Дэлгэрэнгүй...