“ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ангийн сурагчдад хууль сурталчлах,

Дэлгэрэнгүй...

МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Нийслэл, дүүргүүүдийн Газар зохион байгуулалтын албаны мэргэжилтэн нарт Төрийн хяналт шалгалтын

Дэлгэрэнгүй...

БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ АШИГЛАГЧ “ХӨВСГӨЛ ИХ ТАЙГА” ХХК-ИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Байгалийн ургамал ашиглагч Хөвсгөл их тайга ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тус газрын Тамгын газрын даргын баталсан хөтөлбөрөөр тухайн аж ахуйн

Дэлгэрэнгүй...