САР ШИНИЙН БАЯРЫН ҮЕЭР ХООЛ ХҮНСЭЭР ДАМЖИХ ӨВЧИН ГАРАХАААС СЭРЭМЖЛҮҮЛЖ БАЙНА

Хоол хүнсээр дамжих өвчин, хоолны хордлогот халдвар гарахад нөлөөлөх гол хүчин зүйл бол хоол хүнсний зүйлийг тээвэрлэх, бэлтгэх, болгох, хадгалах,

Дэлгэрэнгүй...

САР ШИНИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЯВЦ БАЙДЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

МХЕГ-ын даргын 01/04 баталсан удирдамжийн дагуу хүнсний чанар, стандарт, мал эмнэлэг, ургамал хамгаалал, хорио цээр, эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, байгаль

Дэлгэрэнгүй...

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ЭРҮҮЛ АХУЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

МХЕГ-ын даргын 2017 оны А/164 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга байгууламж барих газрын байршил тогтоох, барилгын зураг төсөл зохиох, барилга барих,

Дэлгэрэнгүй...

ТОМУУГИЙН ӨВЧЛӨЛТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Томуугийн өвчлөлтэй холбогдуулан Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 02-01/13 дугаар удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт бус урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг ЭХЭМҮТ, Гурван

Дэлгэрэнгүй...

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

          Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02-01/4833 дугаарын ерөнхий боловсролын сургуулиудад

Дэлгэрэнгүй...

ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

МХЕГ-ын даргын 01/12 баталсан удирдамжийн дагуу хүнсний чанар, стандарт, мал эмнэлэг, ургамал хамгаалал, хорио цээр, эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, барилгын

Дэлгэрэнгүй...