ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД “СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ, СУРГАЛТ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежерүүдэд сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэлт, багшийг ажлын байранд нь хөгжүүлэх, үнэлэх, дүгнэх, боловсролын стандартын хэрэгжилтэд үнэлэлт

Дэлгэрэнгүй...