ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ БА ХУДАЛДААНД ТАВИГДАХ ЭРҮҮЛ АХУЙ, АРИУН ЦЭВЭРТ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

  Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2017 оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөнд тусгагдсаны “Хүүхдийн тоглоомын үйлдвэрлэлт ба худалдаанд тавигдах эрүүл ахуй, ариун

Дэлгэрэнгүй...

АВТО ТЭЭВРИЙН ШАЛГАН БҮРТГЭХ ТОВЧООНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг даргын А/594 тоот захирамжийн дагуу Нийслэлд байгалийн голомтот болон хүн, мал амьтны гоц халдварт өвчний халдвар зөөгдөн орохоос

Дэлгэрэнгүй...

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД “СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ, СУРГАЛТ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежерүүдэд сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэлт, багшийг ажлын байранд нь хөгжүүлэх, үнэлэх, дүгнэх, боловсролын стандартын хэрэгжилтэд үнэлэлт

Дэлгэрэнгүй...