ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС АВАХАД ШААРДАГДАХ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Ашигт малтмалын болон зам, барилга, инженерийн шугам сүлжээний ажил эрхлэх үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлтэй байна. Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ явуулах аж

Дэлгэрэнгүй...

ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Шингэрүүлсэн шатдаг хий хэрэглэгч нийтийн хоолны газрууд, айл өрхүүдэд ашиглагдаж байгаа шингэрүүлсэн шатдаг хийн баллонт тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг

Дэлгэрэнгүй...

ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙН ХАНГАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

   Шингэрүүлсэн шатдаг хийн баллонт тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны байдалд хийн хангамж, худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн хэрэглэгчдэд

Дэлгэрэнгүй...

ЭМНЭЛГИЙН ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН БОРЛУУЛДАГ АЖ АХУЙН НЭГЖИД БОЛОН ХУДАЛДАН АВЧ БУЙ ИРГЭД АЖ АХУЙН НЭГЖИД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

НМХГ-аас 2018 онд эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж импортоор нийлүүлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд хийсэн хяналт шалгалтаар эмнэлгийн хэмжих хэрэгсэл худалдах тусгай зөвшөөрөлгүй,

Дэлгэрэнгүй...

ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АШИГЛАЛТЫН ХЭВИЙН АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ ТАЛААР ОРОН СУУЖ АШИГЛАЛТЫН ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД 9-Н ЗААЛ БҮХИЙ МЭДЭГДЛИЙГ ХҮРГҮҮЛЖ БАЙНА

Дэлгэрэнгүй...

НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙ ДАХЬ ЦАХИЛГААНЫ ИЛ ЗАДГАЙ УТАС, ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛЛАА

НМХГ-аас хүүхдийн сурч боловсрох, амьдрах орчинд холбогдох хууль, норм, дүрмийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байрлах нийтийн эзэмшлийн зам

Дэлгэрэнгүй...