НИЙТИЙН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОМ ОВРЫН БАГТААМЖ БҮХИЙ АВТОБУСНЫ УТААНЫ ТОРТОГЖИЛТЫН БАЙДАЛД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг даргын А/17, А/18, А/19 дугаартай захирамжуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас 2017 онд хийх хяналт шалгалтын

Дэлгэрэнгүй...