“АГААР БОХИРДОЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“АГААР БОХИРДОЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ” сэдэвт сургалт Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсээс 2018

Дэлгэрэнгүй...

“ГҮНИЙ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТАНД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУД” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс дотооддоо хүнсний чанар, стандартын хяналтын нийт 12 улсын /ахлах/

Дэлгэрэнгүй...

САР ШИНИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ ХИЙЛЭЭ

НМХГ-аас 01/12 тоот удирдамжийн дагуу хүнсний чанар, стандарт, мал эмнэлэг, ургамал хамгаалал, хорио цээр, эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, эрчим хүчний

Дэлгэрэнгүй...

ХУУЛИА МӨРДӨЕ-21″ САРЫН АЯН

Экспорт, Импорт, Хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн улсын /ахлах/ байцаагчид гүний гаалийн хяналтын бүсэд байрлалтай аж ахуйн нэгж байгууллагуудад Зөрчлийн

Дэлгэрэнгүй...

ИМПОРТЫН ЭМ, ГОО САЙХНЫ БОТОКС ТАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ТАЛААР ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ ХИЙЛЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт, Импорт, Хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн гүний гаалийн хяналтын бүсэд хийгддэг байнгын хяналт шалгалтаар дараах

Дэлгэрэнгүй...