“МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ИМПОРТЛОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын

Дэлгэрэнгүй...

ГҮНИЙ ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСЭЭР ОРУУЛЖ ИРСЭН ИМПОРТЫН БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БАЙДАЛ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2018 оны эхний 5 сарын байдлаар гүний хяналтын бүсээр мал, амьтны халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй

Дэлгэрэнгүй...

ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ХИЛИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН УЛСЫН /АХЛАХ/ БАЙЦААГЧИД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсээс 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр 22 улсын /ахлах/ байцаагчид оролцсон сургалтыг

Дэлгэрэнгүй...

“АНТИБИОТИК ЭМИЙН ИМПОРТЫН БАЙДАЛ, АНХААРАХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ САЛБАРЫН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газраас 2018 оны үйл ажиллагаанд тусгагдсан төлөвлөгөөний дагуу Экспорт Импорт Хилийн Хорио Цээрийн хяналтын хэлтсээс  эм хангамжийн

Дэлгэрэнгүй...

БИД НЭГ АГААРТАЙ СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсээс Гүний гаалийн хяналтын бүсэд Интердесижн ХХК-ийн ажилтан, албан хаагчдыг хамруулан 2018 оны 05

Дэлгэрэнгүй...

“УРГАМАЛ, УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ СЭДЭВТ ҮНДЭСНИЙ ФОРУМ БОЛЛОО

“Ургамал, ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал сэдэвт үндэсний форум” 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-17-ны өдрүүдэд Корпорэйт Конвеншн төвийн 

Дэлгэрэнгүй...

“УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ, ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ, ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны

Дэлгэрэнгүй...