ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

  ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.ЭНХБАТ ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮН Үндсэн чиг үүрэг Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс нь мал

Дэлгэрэнгүй...