ХУГАЦАА ДУУССАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ШОШГЫГ ЗАСВАРЛАЖ ХУДАЛДАХААР БЭЛТГЭЖ БАЙЖЭЭ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын хүнсний чанар аюулгүй байдлын улсын байцаагчид өнөөдөр Казакстан улсын хөрөнгө оруулалттай Скиф Сак ХХК-ны үйл ажиллагаанд хяналт

Дэлгэрэнгүй...

АПУ ХК-Т НЭГДСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЖ БАЙНА

Монгол Улсын шадар сайдын баталсан 2016 оны 152 тоот төлөвлөгөө, МХЕГ-ын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 01/244

Дэлгэрэнгүй...

ИМПОРТЫН СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ

МХЕГ-ын даргын 01/129 тоот Импортын  сүү, сүүн бүтээгдэхүүнд хяналт шинжилгээ хийх тухай удирдамжийн дагуу Нийслэлийн хэмжээнд хүнсний томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдээр

Дэлгэрэнгүй...

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

  ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.ЭНХБАТ ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮН Үндсэн чиг үүрэг Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс нь мал

Дэлгэрэнгүй...